Beleidsplan Fietsbank Lelystad

Beleidsplan Fietsbank Lelystad

Naam van de stichting: Fietsbank Lelystad

RSIN: 855709297

Beleidsplan tot 2020

Strategische doelstellingen:

Fietsbank Lelystad promoot het opknappen en doorgeven van gebruikte fietsen in de gemeente Lelystad.

Fietsbank Lelystad haalt gebruikte fietsen op, repareert fietsen en geeft die aan kinderen, jongeren die er één nodig hebben.

Fietsbank Lelystad stimuleert scholen tot het geven van lessen Fietsonderhoud en -reparatie.

Beloningsbeleid:

Fietsbank Lelystad is een honderd procent vrijwilligersorganisatie en geeft dus geen beloningen.

Bestuur Stichting Fietsbank Lelystad

‘Stuurgroep’:

Joop van Leeuwen (voorzitter)

Andries de Vries (penningmeester)

Piet van Wegen (financieel adviseur)

Ada de Jong (coördinator promotieteam)

VACATURE

We zijn op zoek naar een secretaris. Misschien iets voor u? Voor informatie fietsbanklelystad@gmail.com

 

Uitgangspunten

1.
Alle scholieren moeten kunnen beschikken over een fiets, onafhankelijk van de financiële positie van de ouders. We willen dus fietsen organiseren voor scholieren (van 4 t/m 18 jaar) waarvan de ouders niet de middelen hebben om een fiets voor hun kind(eren) te kopen.
 
2.
Om dit te realiseren is de fietsbank in het leven geroepen. Hiertoe zamelt de fietsbank ongebruikte fietsen in bij mensen uit Lelystad die dit ook vinden. Heeft u een fiets voor dit doel beschikbaar, dan kunt u dit melden via een mail naar fietsbanklelystad@gmail.com, bij voorkeur met adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact op om de fiets(en) op te halen. U kunt natuurlijk ook de fiets zelf brengen bij de Groene Sluis, Zuiveringweg 83.
Er is hierbij ook een intensieve samenwerking met kringloopwinkel de Groene Sluis. Krijgt de fietsbank fietsen binnen die minder geschikt zijn voor de doelgroep (zoals racefietsen en mountainbikes), dan worden deze aan de Groene Sluis gegeven, maar als er fietsen nodig zijn voor onze doelgroep, dan kunnen wij ook putten uit de voorraad fietsen die bij de Groene Sluis wordt ingeleverd.
 
3.
De binnengekomen fietsen worden beoordeeld. Zo mogelijk worden de fietsen gerepareerd (wij repareren ook fietsen die bij de Groene Sluis worden verkocht, als tegenprestatie voor het gebruik van de ruimte). Als fietsen niet meer gerepareerd kunnen worden, dan worden de bruikbare onderdelen er af gehaald om te worden hergebruikt (dat is toch puur RECYCLING!)
Al het geld dat bij vrijwilligersorganisatie Kringloopwinkel De Groene Sluis aan het eind van het jaar overblijft wordt weggegeven aan goede doelen in Lelystad, waaronder de Fietsbank.
 
4.
Aanvragen van fietsen loopt bij voorkeur via instanties die al een beoordeling hebben gedaan van de situatie waarin de aanvrager verkeert (bijvoorbeeld de school, een maatschappelijke organisatie of een kerkelijke organisatie als IDO). Wie niet via een dergelijke organisatie een aanvraag doet wordt verzocht aan de fietsbank duidelijk te maken de spelregels begrepen te hebben en hieraan te voldoen (zie punt 1).
 
5.
Een aanvraag kan worden gedaan door het sturen van een e-mail aan fietsbanklelystad@gmail.com met de volgende gegevens:
 
– Via welke instantie wordt de aanvraag gedaan, is deze er niet, dan uitleg zie punt 4.
– Voor wie is de fiets bestemd:
– Naam
– Jongen/Meisje
– Leeftijd en lengte van de persoon voor wie de fiets is
– Woonadres 
– Telefoonnummer om de afspraak te maken wanneer de fiets bezorgd kan worden als deze          beschikbaar is.
 
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 
Als een kind bij het fietsen begeleid moet worden door een ouder die ook geen fiets heeft, dan kan ook een aanvraag worden gedaan voor een fiets voor de ouder.
 
Wij doen ons best aanvragen zo snel mogelijk te honoreren, maar zijn natuurlijk afhankelijk van de gekregen fietsen en de capaciteit van de fietsenmakers. Zeker als het aantal aanvragen groot is, kan het soms even duren voordat een fiets beschikbaar is.
 
6.
Privacybeleid
De verstrekte gegevens zullen door de fietsbank alleen intern worden gebruikt. Nadat een fiets is afgeleverd en geaccepteerd zullen deze gegevens na een maand weer worden verwijderd van de e-mail.
 
7.
Van een ontvanger van een fietsbankfiets en de ouders wordt verwacht dat deze de fiets zorgvuldig gebruiken en onderhouden. Een fiets die gewoonlijk overdekt/binnen geparkeerd wordt gaat veel langer mee. Een gesmeerde ketting slijt veel minder dan een roestige. Goed opgepompte banden gaan lang niet zo gauw lek).
Als de fiets niet meer gebruikt wordt, kan deze worden teruggegeven aan de fietsbank. Als een fiets door groeien van het kind vervangen moet worden door een grotere, dan kan deze worden geruild.
 
8.
We doen ons best alleen fietsen uit te geven die technisch in goede staat zijn en voldoen aan de wettelijke regels, dus met goede remmen, verlichting en bel. Hoe mooi een fiets is hangt natuurlijk af van de fietsen die we krijgen. Hoe lang een fiets goed blijft is vooral afhankelijk van de gebruiker en het onderhoud.
Het kan voorkomen dat wij iets over het hoofd gezien hebben en dat zullen we dan zo gauw mogelijk nog herstellen, maar hierna ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de ontvanger.
 
9.
Aan de ontvangers worden de fietsen gratis weggegeven. De kosten die de fietsbank hiervoor maakt worden gedekt door donaties van particulieren (ANBI status) en sponsoren: De Groene Sluis, Oranjefonds en Gemeente Lelystad.
 
10.
Bestuur en fietsenmakers zijn 100% vrijwilligers. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed. 
 
Ontstaan van de fietsbank
De vrouw van Theo Verlaan was directrice van een paar basisscholen en als er dan eens een schoolkamp was, bleken er altijd weer kinderen zonder fiets. Hij regelde dan altijd dat er toch een fiets kwam.
 
‘Na het vuur is de fiets de beste uitvinding!’ 
Theo Verlaan was zelf een fervent fietser en was van mening dat na het vuur de fiets de beste uitvinding van de mensheid is.
Helaas werd Theo ernstig ziek (ALS) en overleed. Een aantal vrienden van hem heeft toen gedacht dat dit mooie werk voortgezet moest worden en heeft begin 2015 de Fietsbank Lelystad opgericht.
 
Klein begonnen 
Klein begonnen, met één meisjesfiets. Eerst stelde kringloopwinkel ‘Het Goed’ ons een gratis plek ter beschikking. Na de verhuizing kon dit niet meer en sinds november 2017 hebben we onderdak bij de Groene Sluis, waar we een goede groene klik mee hebben. 
Nu is de Fietsbank niet meer weg te denken, want er blijkt nog steeds een grote behoefte
aan te zijn.
 
 

Beleidsplan

Donaties

Vijf jaar Fietsbank Lelystad: 800 opgeknapte fietsen kregen een gelukkige ruiter!

Ieder kind een fiets bij Fietsbank - Lelystad

Fietsbank Lelystad is een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”. Dat betekent dat je belasting op donaties aan Fietsbank Lelystad terug kunt krijgen.

Een fiets voor de Fietsbank?

Heeft u een fiets over?
Mail ons, wij halen hem op.
Zelf brengen kan natuurlijk ook:

De Groene Sluis,
Zuiveringweg 83
o.v.v. ‘Fietsbank’

Donaties van harte welkom
Bank NL55 TRIO 0391 0782 16
t.n.v. Stichting Fietsbank Lelystad

Sponsors

Oranjefonds sponsor van Fietsbank Lelystad
Halfords sponsor van Fietsbank Lelystad
Enjoy Meerens sponsor van Fietsbank Lelystad