FIETSBANK LELYSTAD

Beleidsplan Fietsbank Lelystad

Beleidsplan Fietsbank Lelystad

Naam van de stichting: Fietsbank Lelystad

RSIN: 855709297

Beleidsplan tot 2021

Strategische doelstellingen:

Fietsbank Lelystad promoot het opknappen en doorgeven van gebruikte fietsen in de gemeente Lelystad.

Fietsbank Lelystad haalt gebruikte fietsen op, repareert fietsen en geeft die aan kinderen, jongeren die er één nodig hebben.

Fietsbank Lelystad stimuleert scholen tot het geven van lessen Fietsonderhoud en -reparatie.

Beloningsbeleid:

Fietsbank Lelystad is een honderd procent vrijwilligersorganisatie en geeft dus geen beloningen.

Bestuur Stichting Fietsbank Lelystad

‘Stuurgroep’:

Aart Vreeke (voorzitter & waarnemend secretaris)

Henk Barendregt (penningmeester)

VACATURE

We zijn op zoek naar een secretaris. Misschien iets voor u? Voor informatie fietsbanklelystad@gmail.com

 

Uitgangspunten

1.
Alle scholieren moeten kunnen beschikken over een fiets, onafhankelijk van de financiële positie van de ouders. We willen dus fietsen organiseren voor scholieren (van 4 t/m 18 jaar) waarvan de ouders niet de middelen hebben om een fiets voor hun kind(eren) te kopen.
 
2.
Om dit te realiseren is de Stichting Fietsbank Lelystad in het leven geroepen. Hiertoe zamelen wij ongebruikte fietsen in bij mensen uit Lelystad die dit ook vinden. Heeft u een fiets voor dit doel beschikbaar, dan kunt u dit melden via een mail naar fietsbanklelystad@gmail.com, met adres en telefoonnummer. Wij nemen dan contact op om de fiets(en) op te halen.
 
3.
De binnengekomen fietsen worden beoordeeld op geschiktheid, staat en kwaliteit. Fietsen die niet meer gerepareerd kunnen worden, daarvan worden de bruikbare onderdelen er af gehaald om te worden hergebruikt (dat is toch puur RECYCLING!)
 
4.
Aanvragen van fietsen loopt via instanties die al een beoordeling hebben gedaan van de situatie waarin de aanvrager verkeert (bijvoorbeeld de school, een maatschappelijke organisatie of een kerkelijke organisatie als IDO).
 
5.
Een aanvraag kan worden gedaan door het sturen van een e-mail aan fietsbanklelystad@gmail.com met de volgende gegevens:
 
– Via welke instantie wordt de aanvraag gedaan.
– Voor wie is de fiets bestemd:
– Naam
– Jongen/Meisje
– Leeftijd en lengte van de persoon voor wie de fiets is
– Woonadres 
– Telefoonnummer om de afspraak te maken wanneer de fiets bezorgd kan worden als deze  beschikbaar is.
 
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 
Als een kind bij het fietsen begeleid moet worden door een ouder die ook geen fiets heeft, dan kan ook een aanvraag worden gedaan voor een fiets voor de ouder.
 
Wij doen ons best aanvragen zo snel mogelijk te honoreren, maar zijn natuurlijk afhankelijk van de gekregen fietsen en de capaciteit van de fietsenmakers. Zeker als het aantal aanvragen groot is, kan het soms even duren voordat een fiets beschikbaar is.
 
6.
Privacybeleid
De verstrekte gegevens zullen door de fietsbank alleen intern worden gebruikt. Nadat een fiets is afgeleverd en geaccepteerd zullen deze gegevens na een maand weer worden verwijderd van de e-mail.
 
7.
Van een ontvanger van een fietsbankfiets en de ouders wordt verwacht dat deze de fiets zorgvuldig gebruiken en onderhouden. Een fiets die gewoonlijk overdekt/binnen geparkeerd wordt gaat veel langer mee. Een gesmeerde ketting slijt veel minder dan een roestige. Goed opgepompte banden gaan lang niet zo gauw lek).
Als de fiets niet meer gebruikt wordt, kan deze worden teruggegeven aan de fietsbank. Als een fiets door groeien van het kind vervangen moet worden door een grotere, dan kan deze worden geruild.
 
8.
We doen ons best alleen fietsen uit te geven die technisch in goede staat zijn en voldoen aan de wettelijke regels, dus met goede remmen, verlichting en bel. Hoe mooi een fiets is hangt natuurlijk af van de fietsen die we krijgen. Hoe lang een fiets goed blijft is vooral afhankelijk van de gebruiker en het onderhoud.
Het kan voorkomen dat wij iets over het hoofd gezien hebben en dat zullen we dan zo gauw mogelijk nog herstellen, maar hierna ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de ontvanger.
 
9.
Aan de ontvangers worden de fietsen gratis weggegeven. De kosten die de fietsbank hiervoor maakt worden gedekt door donaties van particulieren (ANBI status) en sponsoren: De Groene Sluis, Giant fietsenfabriek,  Oranjefonds en Gemeente Lelystad.
 
10.
Bestuur en fietsenmakers zijn 100% vrijwilligers. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed. 
 
Ontstaan van de fietsbank
De vrouw van Theo Verlaan was directrice van een paar basisscholen en als er dan eens een schoolkamp was, bleken er altijd weer kinderen zonder fiets. Hij regelde dan altijd dat er toch een fiets kwam.
 
‘Na het vuur is de fiets de beste uitvinding!’ 
Theo Verlaan was zelf een fervent fietser en was van mening dat na het vuur de fiets de beste uitvinding van de mensheid is.
Helaas werd Theo ernstig ziek (ALS) en overleed. Een aantal vrienden van hem heeft toen gedacht dat dit mooie werk voortgezet moest worden en heeft begin 2015 de Fietsbank Lelystad opgericht.
 
Klein begonnen 
Klein begonnen, met één meisjesfiets. Eerst stelde kringloopwinkel ‘Het Goed’ ons een gratis plek ter beschikking aan de Asfaltweg op industrieterrein Oostervaart. Na de verhuizing van Het Goed naar de Meent kon dit niet meer door ruimtegebrek. Sinds november 2017 hadden we onderdak bij de Kringloopwinkel De Groene Sluis. 
Sinds september 2020 werken wij vanuit een zelfstandige werkplaats op de Zuidersluisweg op industrieterrein Noordersluis.
 
Nu is de Fietsbank niet meer weg te denken in Lelystad, want er blijkt nog steeds een grote behoefte
aan fietsen te zijn.
 
 

Beleidsplan

Donaties

Zeven gelukkige jaren Fietsbank Lelystad: 1000 !!!   (1 maart 2022) opgeknapte fietsen kregen een gelukkige ruiter!

Ieder kind een fiets bij Fietsbank - Lelystad

Fietsbank Lelystad is een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”. Dat betekent dat je belasting op donaties aan Fietsbank Lelystad terug kunt krijgen.

Een fiets voor de Fietsbank?

Heeft u een fiets over?
Mail ons, wij halen hem dan zo snel mogelijk op.
Zelf brengen is momenteel  niet mogelijk.

Donaties van harte welkom
Bank NL55 TRIO 0391 0782 16
t.n.v. Stichting Fietsbank Lelystad

Sponsors

Oranjefonds sponsor van Fietsbank Lelystad
Enjoy Meerens sponsor van Fietsbank Lelystad